Friday, February 08, 2008

तुम !!


तुम
एक गीत हो
प्यार का
तुम
एक कली हो
मुस्कुराती हुई
तुम
खुशबू हो
फूलों की
तुम
चाँदनी हो
चाँद की
तुम
आस हो
ज़िन्दगी की
तुम
एक अहसास हो
प्यार का
और
प्यार भी तो हो
हमारा
तुम

No comments: